top of page
Wheels of Life

Fra tidenes morgen har mennesket søkt å forstå sammenhengen mellom himmel og jord, kosmos og mennesket. Visdom har til alle tider blitt formidlet visuelt gjennom symboler og former som ofte har vist seg å ha en universell betydning og gjerne blir koblet til et esoterisk språk. Dette språket snakker til oss på ulike måter, til flere lag i bevisstheten og underbevisstheten. Vi overfører det inn i vår egen virkelighet, og lar det bli til vår forståelse av verden. Forståelsen endrer seg etter hvert som vår egen erfaring vokser, verden rundt oss blir mindre, og forholdet til det som er større enn oss selv blir klarere.

 

Det er mange måter å komme i kontakt med forståelsen i seg selv og i sitt eget liv. Det er i seg selv, en personlig indre pilegrimsreise. Veien er
individuell, det samme er målet, om det finnes et mål. Jeg er på min pilegrimsreise, og med mine erfaringer og innsikter kom inspirasjonen til «Livets hjul».

    Wikipedia sier: En pilegrim er en person som forbereder eller foretar en reise av åndelige årsaker. Pilegrimsreise er kjent fra flere religioner og bruken av begrepet er blitt utvidet, slik at en som reiser til et sted som er svært viktig for ham kan bli kalt pilegrim, selv om det ikke er religion som ligger bak. Pilegrimen søker gjerne åndelig renselse eller å komme nærmere det gudommelige men det finnes også mange andre grunner til å reise. I middelalderen fikk det også betydningen «en person som vandrer fra sted til sted».

Verden er i rask endring, grenser forskyves og vi trenger en universell forståelse av det å være menneske. En forståelse av hvem vi er og hvilken rolle vi har i den store verdensveven. Dette på tvers av religioner, kulturer, hudfarge og språk. Denne søken, etter en forståelse av det å være menneske på jorden, har alltid vært en del av mitt liv og mitt uttrykk. Jeg ønsker å dele min erfaring og mine innsikter med verden via kunsten.

 

  Etter mange år som tekstil- og strikkedesigner, var det naturlig for meg å velge uttrykksform og materialer som jeg har fordypet meg i.

    Etter mange år som tekstil- og strikkedesigner, var det naturlig for meg å velge uttrykksform og materialer som jeg har fordypet meg i. Hekling, strikking og broderi har vært regnet som kvinnesyssel, men tidligere var dette fag på lik linje med andre håndverksfag. Restegarn fra mitt liv som designer er brukt som utgangspunkt for prosjektet. Min egen forståelse og livserfaring etter mange års arbeid som Coach og livsveileder har gitt inspirasjon til fargevalg og utforming.
   
   Punktet, sirkelen, spiraler og linjer er ur-gamle, universelle symboler som finnes i alle
kulturer. Ut fra punktet springer all skapelse. Derfra kan vi trekke linjer og skape uendelige former og figurer, som igjen kan trekkes i de retninger man ønsker, og videre flettes i hverandre i det uendelige. Sirkelen representerer alt og ingenting, begynnelse og slutt, skapelsen, syklusen og livsløpet. I «Livets Hjul» er punktet, linjen (tråden) og sirkelen alle
sentrale uttrykk. Underveis i arbeidet dukket slangen opp. Slangen, som symbol, finnes i de fleste kulturer, og jeg har selv møtt den, gang på gang i mitt indre arbeid.

   Slangen representerer livskraft og fertilitet, liv og død. Dualiteten i det gode og det onde, den som frister og skremmer. Slangen bærer også med seg visdom. I Ouroborus, slangen som biter seg selv i halen, ser vi et symbol på helheten, sirkelen. I tillegg eter slangen seg selv, nærer seg selv, mens den kaster skinnet, trosystemer, lag etter lag. Dette pågår som en uendelig prosess, i evig fornyelse og gjenfødelse.

   I tillegg til symbolene, spiller farger en essensiell rolle. De sterke fargene blir til et visuelt språk.  Farger som snakker, som vibrerer, aktiviserer og berører, uansett alder, kulturell opprinnelse og ståsted.

   Vi er i en tid med fokus på pilegrimsreiser, folk fra hele verden reiser til Jerusalem, Mekka, Santiago de Compostela, Varanasi og Lourdes. Selv i Norge og Sverige begir man seg ut på vandring; - i kontemplasjon, i landskapet og i seg selv.
               

 

Innstallasjonen består av 13 heklede livshjul i størrelse fra 130 - 260 cm. 

         

Kari Hestnes

K u n s t   o g   f o t o g r a f i

bottom of page